6 Geen woorden

6. Geen woorden

‘Het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht’.  ( 1. Kor. 4:20)
Kracht kun je voelen, grijpt ergens aan èn heeft een richting. Kracht laat je nooit onberoerd.
De kracht van God wordt overgedragen door Zijn Geest ìn onze geest en dat ervaar je in je ziel. De vrucht van de Geest blijkt in de ziel. (Gal. 5: 22)
Woorden hebben geen kracht in zich tenzij ze de dragers zijn van Geest. Zoals Gods Woord altijd de drager is van Gods Geest àls we dit Woord ook door Zijn Geest ontvangen. ‘Zie, ik leg mijn woorden in uw mond’ (Jesaja 51:16). De letter doodt!

Het Woord zonder Geest  

De wet als voorschrift  

De aanschrijving
Gods Woord geneest, omdat dit Zijn kracht overdraagt, kracht van Gods Geest. God geneest door Woord en Geest, dit is een grondwet uit het koninkrijk van God. Een grondwet die in alle cultuurpatronen werkt en in alle tijden.

Vragen:

1. Elk koninkrijk kent wetten. Noem eens vijf wetten in het Koninkrijk van God.
2. De wet van de zwaartekracht is van een andere soort wetgeving dan de belastingwet. Omschrijf het verschil in wezen en werking van beiden.
3. Woorden kun je tegenspreken, krachten kun je tegen…? Hoe ligt dit ten aanzien van beeldoverdracht?
4. Kracht kan uitgeput worden. Woorden vergeten. Hoe werkt dit in ons?
5. Woorden klinken mooi! Schijn bedriegt. Hoe ligt dit verband in het koninkrijk van God?

 

In de tekening gebruikte teksten:

1.Kor.4:20  Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht.

  

        

 


 

Maak uw keuze

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.