5 Vervangend vaderschap

5. Vervangend Vaderschap

Wanneer één van de ouders wegvalt, hetzij vader of moeder, om wat voor reden dan ook, kan de ander de lege plaats aanvullen door God als Vader of als Moeder.
‘Indien iemand in wijsheid tekort schiet, Hij bidde God daarom die aan allen geeft eenvoudigweg en…zonder verwijt.’  (Jak. 1:5)
‘Gij hebt mijn ziel tot rust gebracht als een gespeend kind bij zijn moeder.’ (Ps. 131:2)
God is in staat te herstellen.
God is in staat te vervangen. God is in staat te herscheppen zonder enige weerhouding. In het geslachtsregister van Jezus blijkt dat God enorm kon werken ondanks gebroken relaties, menselijke nood. Zij die gezond zijn hebben geen heelmeester nodig, maar zij die ziek zijn, en…die blijven het dan niet. God herstelt en herschept als 

EEUWIGE VADER, WONDERBARE RAADSMAN EN… STERKE GOD!’ (Jes. 9:5)

Vragen:
1. Wat is sterker: Vaderbeeld of voorbeeld? Gods liefde of mensenliefde?
2. Het koninkrijk van God bestaat uit kracht. Hoe wordt die ontvangen?
3. De kracht van de haat of het zelfmedelijden breek je met de kracht van de …? Hoe werkt dit?
4. Opvoedingsrelaties spelen zich via de beleving af in de …?
5. Wat vindt er plaats in de geest gedurende de opvoeding?

 

        

 

Maak uw keuze

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.