4 Gods weefgetouw

4. Gods weefgetouw

Als daar dan druk is op het gezin, spanningen zijn, die relaties verstoren en beelden doen schuiven, wat dan? Het incomplete gezin? Het verbroken gezin? Kan er uit zoiets nog iets goeds komen? Iets wat compleet is uit iets wat incompleet is? Iets wat harmonisch is uit iets wat disharmonisch is? JA!!!
'Want de God die gesproken heeft: Licht schijne in het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus.’ (2 Kor. 4:6)
Hij, God, heeft ons geweven in de moederschoot en wat Hij begon, maakt Hij af, al moet Hij ook gevallen steken ervoor opnemen, herstelwerkzaamheden verrichten.
Hij, de Schepper van Hemel en aarde, kan zeker herscheppen wat in de gezinnen fout ging, kan zeker herstellen wat door of in relaties kapot ging.

Vragen:
1. Als God weeft is het Handwerk, handgeweven stoffen weeft Hij. Wat zouden dan de schering en de inslag zijn?
2. De nieren in een mens hebben een zuiverende  werking in het lichaam. Hoe is dit een beeld van het zielenleven?
3. Als de invloed van een sterveling net zo tijdelijk is als gras… wat is dan de invloed van de wind? (Ps. 103)
4. Verlating, verwerping geeft pijn en een verwrongen beeldontvangst. Hoe werkt God als Vader daarop in? (Ps. 27:10)
5. Gemeenschap vraagt om hartsrelaties. Gerechtigheid uit de wet bestaat niet. Waarom?

 

In de tekening gebruikte teksten:

Ps. 139:13-18

Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was voor U niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepten van het aardrijk; uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal. Wilde ik ze tellen, zij zijn talrijker dan het zand; als ik ontwaak, dan ben ik nog bij U.

Ps. 27:10

Al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, toch neemt de Here mij aan.


 

 

        

 

Maak uw keuze

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.