3 Beeldstoring

3. Beeldstoring

Allerlei relaties komen onder spanning en breken af in deze tijd, als het gezin niet beschermd wordt. Beelden botsen, meningen gaan uiteen, discussies laaien op, reactief denken neemt de overhand!
Overtuigingen wankelen, doen het niet meer. Gedrag dienovereenkomstig gefundeerd telt niet meer. Normen, waarden wankelen.
De tijd slaat breuken in relaties die in diepste wezen niet waren gelegd.
Relaties die breken onder spanningen, hebben niet die kracht in zich om juist die spanningen op te vangen en zich daardoor weer te verdiepen.
Het verwachtingspatroon, dat men van elkaar heeft, wordt verstomd.
En… daar rustte de relatie op?

Het patroon van behoeftenbevrediging verandert.
En… daar rustte de relatie op?
De beelden gaan uiteenlopen.
Ze ‘overlappen’ elkaar niet meer.
Er groeit verwijdering.

Vragen:
1. Waarom levert wederzijdse lustbevrediging zo’n sterke band, die toch niet blijft in de meeste gevallen?
2. Relaties met jezelf, met God en de ander hangen nauw samen. Hoe?
3. ‘Broederhaat’ werkt door in je Godsrelatie. Hoe?
4. Wat staat dichter bij ‘vrede op aarde’: het manifest van de mensenrechten of de Negende Symphonie van Beethoven?
5. ‘Beeldenstorm’ vind je in alle culturen en alle tijden. Hoe, denk je?


        

 

Maak uw keuze

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.