2 Beeldoverdracht

2. Beeldoverdracht

Het gezin is de plaats waar ‘het beeld’ gevormd wordt. Twee mensen worden tot ‘één vlees’, dat is meer dan alleen lichamelijk bedoeld.
Daardoor zullen die twee mensen hun ouders verlaten en ‘één vlees worden’, een gezamenlijk mensbeeld zich vormen en dus overdragen aan hun kinderen.
En geen mensbeeld zonder Godsbeeld.
Daarom ook is harmonie zo belangrijk voor de ontplooiing van de inwendige mens. Daarom is spanning en strijd in eerste instantie zo fnuikend voor groei en stabiliteit. Het echtpaar, dat in hun huwelijk hun beider Godsbeeld inbrengt en hun beider geloofsrelatie laat fungeren tot één geheel, dat echtpaar vormt een huisgezin, waar de vrede Gods regeert, een huisgezin, waar God alles doet medewerken ten goede, binnen het huisgezin van God. De Gemeente.
Daarom ook de kostbare parallel: Gezin en gemeente en daarna het volle leven.
Het beeld is opgebouwd, ontvangen vanuit de relaties. Geloofsbeleving draagt daartoe meer bij dan geloofsovertuiging.

Vragen:
1. Waarom is het gezin de hoeksteen van de gemeente?
2. Als God liefde is, waarom is dan geloofsovertuiging minder belangrijk dan geloofsbeleving?
3. Kun je God leren kennen uit de literatuur? Lees eens Hosea 2:18.
4. Waarom was het niet goed dat de mens alleen was? Wie was het daar niet mee eens?
5. Het gezin wordt enorm onder druk gezet. Hoe en waarom?

 

In de tekening gebruikte teksten:

Ps. 139: 13-18

Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was voor U niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepten van het aardrijk; uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal. Wilde ik ze tellen, zij zijn talrijker dan het zand; als ik ontwaak, dan ben ik nog bij U.

 

        

 

Maak uw keuze

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.