1 Mens een beelddrager

1. Mens: een beelddrager

De mens lijkt op God, draagt Zijn beeld en ... draagt dit over. ‘Maakt mensen naar zijn beeld.’
Het beeld ... voorbeeld ... Vaderbeeld, ontvangt de mens en draagt dit en ... geeft dit door !
Een goede beeldontvangst
geeft een goede overdracht
van het Beeld.
Van geslacht op geslacht.
Zo Vader ... zo Zoon !
‘Niemand heeft ooit God gezien: de eniggeboren Zoon,

die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.’ (Joh. 1:18)
Daarom schaamt Hij zich niet hen broeders te noemen, en Hij zegt:
‘Uw naam zal ik aan mijn broeders verkondigen
in het midden der gemeente U lofzingen.’ (Hebr. 2:12)
Het gezin, de gemeente, de plaats waar de ‘beeldontvangst-beeldoverdracht’ plaatsvindt.
Het gezin èn het huisgezin van God !
Ouders - Kinderen.
Gods Volk.

 

Vragen:
1. Wat is belangrijker, de ‘leer’ of het ‘leven’. Wat is sterker?
2. Vaderbeeld en Godsbeeld hangen samen. Hoe, denkt u?
3. Beeldontvangst kan verstoord worden en Beeldoverdracht ook. Hoe en door wie?
4. Hoe werkt de doop in de Heilige Geest in op het ‘ontvangen-dragen- en overdragen’ van het Godsbeeld?
5. Beïnvloeding. Heeft dit te maken met het Godsbeeld? Zoja, hoe?


In de tekening gebruikte teksten:
2 Kor. 3:18   En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

 

        

 

 

Maak uw keuze

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.