16 Boom en vrucht

16. Boom en vrucht

Aan de vrucht ken je de boom.

Op zijn minst is het opmerkelijk wat er over het leven van de heer Hahnemann bekend is. 'Dr. Hanemenn huwde een apothekersdochter en kreeg met haar drie zonen en acht dochters.
Een zoon stierf als zuigeling, een werd er op latere leeftijd geestesziek, deze verdween op zekere dag en bleef 'spoorloos'.
Een van zijn dochters stierf bij de geboorte. Een andere stierf op dertigjarige leeftijd.
Drie van zijn dochters hadden een slecht huwelijk dat op een scheiding uitliep. Voor die tijd een meer dan erbarmelijke toestand.
Twee van zijn dochters stierven een gewelddadige dood, zij werden vermoord.
Hahnemann, eigenzinnig als hij was, kende geen vrienden en was eigenlijk nooit zonder ruzie.
Op 75-jarige leeftijd verloor hij zijn vrouw. Vijf jaar later hertrouwde hij met een jonge dame uit Parijs, die 45 jaar jonger was.
Toen hij in Parijs aan het einde van zijn leven ziek werd, mocht niemand hen bezoeken. Zelfs zijn dochter Amalie en zijn kleinzoon kregen hem niet te zien. Het uur van de begrafenis bleef geheim voor het grote publiek.
Hahnemann was in 1777 als 22-jarige toegetreden tot de orde van de Vrijmetselaars.
In 1826 schreef hij zeer enthousiast over de leer van de filosoof Confucius.
Als tegenhanger van hem beschreef hij Jezus en noemde deze een aardse dweper.
 
Jezus echter sprak:

'Wacht u voorde valse profeten, die in schapenvacht tot u komen,
maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.
Aan hun vruchten zult u ze kennen:
Men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels?
Zo brngt iedere goede boom goede vruchten voort,
maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort.
Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen,
of een slechte boom goede vruchten dragen.
(...) Zo zult u hen dan aan hun vruchten kennen.'
(Matt. 7:15-20)

'Jezus ging alle steden en dorpen langs, (...)
verkondigde het evangelie van het Koninkrijk,
en genas alle ziekte en alle kwaal.'
(Matt. 9:35)

'Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond
en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd,
een heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader,
vol van genade en waarheid.'
(Joh. 1:14)

 

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.