15 Geloof en geweld

15. Geloof en geweld

Overzicht: geloof of geweld bij genezing

In de bovenstaande tabel vindt u vijf kolommen terug met de nummers 1 tot en met 5.
Uitgangspunt is de gedachte dat er steeds meer geweld in de geestelijke wereld plaatsvindt naarmate er minder geloof is.
In de Bijbel vinden we deze gedachte terug, wanneer de profeet Zacharia zegt:

'Niet door kracht noch door geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerschaaren'

(Zach. 4:6)

Kolom 1. Geloof in God
Genezing op grond van geloof in God en zijn beloften, aan ons gegeven in zijn Woord en door de kracht van zijn Geest, is altijd zonder geweld. Niet wat ons lichaam betreft en zeker niet wat onze geest betreft.

 

Kolom 2. Genezing middels kruiden
Het 'groene kruid' is sinds de schepping aan de mens gegeven en wanneer in de geneeskunde de kruiden gebruikt worden is dit ook helemaal zonder geweld naar lichaam, ziel en geest.
Dit wordt echter anders, wanneer we kruiden gaan kweken onder een bepaald 'gesternte'  of zoals men zegt op biodynamische manier.
Ten overvloede nog dit: Een kruidentinctuur is een extract van een bepaald kruid of een bepaalde plant. Dergelijke 'onverdunde' extracten komen dus per definitie niet voor in de homeopathie.

Kolom 3. De allopathie
De reguliere geneeskunde maakt gebruik van stoffen die langs chemische weg bereid zijn. Vandaar de benaming 'allopathie'. Deze geneeswijze maakt gebruik van tegenwerkende geneesmiddelen, dit in tegenstelling tot de homeopathie (homoios is het Griekse woord voor  gelijk).

Kolom 4. Homeopathie
In de homeopathie komt voor het eerst het occulte geweld om de hoek kijken in deze tabel. Het geweld neemt toe naarmate de verdunning een grotere waarde heeft.

Kolom 5 Occult geweld
In deze kolom wordt zelfs de schijn van geneeskunde verlaten en is er niet eens meer sprake van een zogenaamd 'geneesmiddel'. Hier is het geweld naar de geest van de mens het grootst.
Deze lijst van  genoemde occulte praktijken zou nog eindeloos verlengd kunnen worden. Een ding zij duidelijk, bij al deze occulte 'therapieën' vindt geweldpleging plaats naar de geest van de mens.

  • Er bestaat geen werkende kracht in dit leven zonder een geest die dat bewerkt.
  • Er bestaat geen positief werkende kracht in de geestelijke wereld buiten de werking van de heilige Geest
  • Elke geest, die niet van God uitgaat, heeft een negatieve geestelijke bijwerking!
  • De heilige Geest werkt uitsluitend op grond van Gods Woord en op gelovig gebed.

 

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.