11 Verdwijnen door verdunnen

11. Verdwijnen door verdunnen

Hiernaast ziet u een aantal reageerbuisjes waarin zich een homeopatische verdunning bevindt.

U ziet links een tekening van een of andere geneeskrachtige  bloem. Naarmate de verdunning toeneemt in de reageerbuis, wordt de aanwezigheid van iets van die geneeskrachtige bloem steeds kleiner.
Bij het derde flesje is de aanwezigheid van de geneeskrachtige bloem tot praktisch nul gereduceerd.
Bij hogere verdunningen is er zelfs niet een molecuul van de oorspronkelijke stof meer aanwezig in het buisje.

Definitie molecuul:
Een molecuul is het kleinste deeltje van een stof waarin alle eigenschappen van die stof nog aanwezig zijn.


Toch gaat men door met 'verdunnen' tot 20-voud en zelfs tot 200-voud!
De potentie neemt toe naarmate men langer verdunt ofwel… potentie… toedient!
Hoe hoger de potentie, des te groter de genezingskracht. Maar:

In de onzichtbare wereld werkt er nergens een kracht die niet uitgaat van een geest!

Over verborgen geestelijke werkingen gesproken, en dat is per definitie: occult!

 

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.