8 Ontmaskerd

8. Ontmaskerd!

Voorbeeld 1
Hiernaast zien we een druppelflesje met een 'medicijn', b.v. een aspirientje van 0,5 gram 
in de verdunning van 'D3' (1 op 1.000).
Dat is een duizendvoudige verdunning. Stel dat er in een hollandse emmer 10 liter water zit,
dan is dit aspirientje verdeeld over 100 emmers water.

Wat zit er dan nog van het oorspronkelijke aspirientje in die drie druppeltjes die je drie maal per dag moet innemen?

Voorbeeld 2
Maak van die ene aspirine van 0,5 gram korreltjes, door ze in een 1000-voudige 'verdunning' te 'verwrijven'.
500 gram asperine zijn dan circa 3600 korreltjes.

Recept:
Neem per dag 3 x 12 korreltjes.
U heeft gedurende 3 jaar genoeg korreltjes uit dat ene aspirientje.

Ontmaskerd!

'En neemt geen deel aan de werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer,
want het is zelfs schandelijk te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht;
maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt,
komt het aan de dag' (Ef. 5:11-14)

 

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.