7 Genezen hoe

7. Genezen... hoe?


1.  Achtergronden
De grondlegger van de homeopathie, Samuel Hahnemann (1755-1843), ging er van uit dat elk mens een 'astraal' lichaam heeft, om elk mens bevindt zich een aura.
Als deze aura niet in balans is wordt de mens ziek en balans brengen in die aura geneest,
leert hij. Hier ziet men de directe wortels naar het spiritisme en het occultisme in het algemeen

2. Geneesmiddelen
Bij de homeopatische geneesmiddelen gaat men uit van de mineralen en stoffen uit het planten en dierenrijk. Ogenschijnlijk zeer mensvriendelijke middelen daar ze niet de bijwerkingen vertonen van de medicijnen uit de reguliere allopathische geneeskunst.
Niets is minder waar. Door het eindeloos 'verdunnen' is er bij gebruik geen molecuul van de oorspronkelijke stof meer aanwezig. Dit 'verdunnen' is dan ook niet meer 'verdunnen', maar 'potentiëren'.
Men dient op deze manier 'kosmische kracht' toe aan de verdunning en brengt de patiënt zo
in contact met de geesten die daar achter schuil gaan. Wat lichaamsvriendelijk leek, blijkt
direct geestonvriendelijk, met alle gevolgen vandien.

3. Diagnose
Bij de diagnose, die overigens totaal los staat van de straks gekozen therapie, gaat de homeopaat uit van het medicijnbeeld van de patiënt. Deze bestaat uit de specifieke gevoeligheden die de patiënt heeft voor bepaalde homeopatische middelen. Deze gevoeligheden worden opgemeten door zogenaamde 'bioindicatoren'. Dit is in praktijk niets anders dan door een wichelroede of pendel.
Weer blijken overduidelijk de occulte wortels.

4. Therapie
De therapie, ik zei het al, staat volkomen los van de diagnose, terwijl een van de grondregels van de geneeskunde is, dat de therapie juist uit de diagnose voortkomt.
Het lichaam is eigenlijk niet meer dan een 'medium', ofwel een brug, waarlangs men in contact komt met de achterliggende geestenwereld. De geestenwereld waar o.a. Messmer en Paracelsis zich van bedienden, verschijnen bij de homeopathie weer in een mooie witte jas.

'Er zal onder u geen wichelaar aangetroffen worden,
want wie deze dingen doet, is de Here een gruwel' (Deut. 18:10-12 en Hos. 4:12)

Wanneer we geneesmiddelen gebruiken die hun werking ontlenen aan krachten uit de
kosmos (gepotentiëerde middelen), hechten we geloof aan de wereldbeheersers dezer
duisternis en komen we in gemeenschap (na geestelijke aanranding) met deze negatieve
machten. Paulus heeft het hierover, als hij schrijft:

'Ik wil niet, dat u in gemeenschap komt met de boze geesten' (1 Kor. 10:20)
  

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.