6 Criteria geneeskunde

6. Criteria te stellen aan de geneeskunde

Men heeft ooit eens gesteld, dat een door de westerse cultuur erkende en op de wetenschap
gebaseerde geneeskunde aan vier criteria moet voldoen.

Ik heb ze hiernaast, voor uw gemak, op een rijtje gezet.

Wanneer u maar even nadenkt ziet u, dat elke occulte therapie die u 'tegen het licht' van deze vier criteria houdt, in meerdere of mindere mate niet voldoet aan een of meerdere van de vier
genoemde criteria.

A. Te bestuderen:
Dit valt bij de meeste occulte praktijken voor het grootste deel 'in het water'. Anders was het
niet occult! Daarmee vervallen ook al de punten B. en C.

D. Ieder kan het:
Steeds weer is er bij deze therapieën sprake van een noodzaak tot paranormale begaafdheid.
Zonder deze begaafdheden is men uitgesloten in dit land der blinden om ook maar iets te
kunnen bereiken op het gebied van occulte praktijken.  
In de klassieke homeopathie wordt b.v. bij het vaststellen van de voor te schrijven medicijnen
een pendel of wichelroede gebruikt . Daarmee worden zonder meer alle vier criteria, welke er
aan een geneeskunde gesteld worden, buiten werking gezet.

Wanneer we de genezingswonderen die in de Bijbel beschreven worden al aan deze criteria
zouden willen  onderwerpen, dan blijkt meteen al een opvallend verschil met het voorgaande.
                        
Waar in feite elk occult handelen zich onttrekt aan  de vier bovengenoemde criteria, zien we dat het handelen van Jezus in dit verband de toets van deze criteria ten volle kan doorstaan.

A. Te bestuderen:

Elk genezingswonder werd in het openbaar gedaan en was gefundeerd op de profeten die gemeengoed waren, zeker onder de leiders van de massa's die Jezus volgden.

B. Te controleren:

Ook hier geldt de openbaarheid  waarmee Jezus handelde. Tevens staat er bij herhaling dat de omstanders het resultaat bevestigden en doorvertelden. Ten overvloede zij opgemerkt dat Jezus, na een genezing gedaan te hebben, bij herhaling zei: 'Toon u aan de priesters' ter controle. En deze speelden beslist niet onder een hoedje met de Rabbi van Nazareth.

C. Herhaalbaar:

Bij herhaling lezen we dat Jezus de scharen genas of zelfs alle ziekte en kwalen.

D. Ieder kan het:

Jezus kwam op aarde om daar het Koninkrijk van zijn Vader te vestigen. Eens en voor altijd! Daar heeft Hij zijn volgelingen voor ingeschakeld:
'Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden' (Marcus. 16:18)
  

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.