5 Genezing door Woord en Geest

5. Genezing door Woord en Geest

Op vele plaatsen wordt er in de Bijbel verslag gedaan van het feit dat mensen, door alle eeuwen heen, op grond van hun geloof, genezing ontvingen van lichaam, ziel en geest.

Bij al die genezingen komt steeds weer duidelijk naar voren dat de mens die hulp zocht, geloof toonde in het Woord van God en zich daardoor opende voor de Geest van God.

Woord en Geest werken altijd samen als de twee stekkerpootjes van een stekker.
Een stekkerpootje alleen kan nooit de energie aan ons overdragen die er 'achter' het stopcontact zit.

Woord alleen, zonder Geest, is theologie.
Er is geen kracht, het  werkt niet.
Geest alleen, zonder Woord is occult. Er is kracht, maar deze schaadt de geest en de ziel van de
mens.
Woord en Geest tezamen: er is altijd kracht, deze werkt altijd positief.

'Hij zond zijn Woord, Hij genas hen.'  (Ps. 107:20)
'Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond…'
"vol van genade en waarheid.'  (Joh. 1:14)
'Zo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn; (...)
het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.' (Jes. 55:11)

Gods Woord  werkt via onze gedachten en gevoelens door in onze ziel met o.a. rust, vrede,
harmonie, zo u wilt 'balans in ons innerlijk' en dit werkt door in ons lichaam.
Gods Geest werkt via onze geest in op onze ziel en zo ook in ons lichaam.

(Dit wordt uitvoerig uitgewerkt en in beeld gebracht  in het boek: 'Weg uit manisch depressieve levenspatronen', elders in deze website te vinden.)

Nog enkele algemene opmerkingen op deze plaats inzake het verschil tussen de werking van
een therapie gebaseerd op het occultisme en de genezing gebaseerd op geloof.

  • Occulte therapie:
  1. deze werkt met een onbekende geestelijke kracht.
  2. er is altijd een negatieve 'bijwerking' in uw ziel, uw lichaam of in beide.
  3. u heeft niet om deze kracht gevraagd of er voor gekozen (aanranding)
  • Genezen door geloof:
  1. deze werkt op grond van het Woord dat u hoorde en de kracht van de heilige Geest.
  2. er is altijd een positieve werking in uw geest, ziel en lichaam. (hoe dit precies werkt? Zie verder bij de studie getiteld : 'Genezen door geloof'.)
  3. in geloof vraagt u om de kracht van Gods Geest en kiest u daarvoor (gemeenschap).

Dit wordt uitgewerkt in het boek: "'Levenskracht door het fundament', elders in deze website vermeld.

'Maar u zult kracht ontvangen, wanner de heilige Geest over u komt.'  (Hand. 1:8)
'Bidt en u zal gegeven worden.' (Luc.11:9)

 

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.