4 Bijwerkingen

4. Bijwerkingen

Hiernaast krijgt u een beeld, dat u een indruk kan geven van het soort bijwerkingen die bij gebruik van homeopathische middelen kunnen optreden.

Kenmerkend is wel van de hier genoemde bijwerkingen, dat deze zich allemaal openbaren in het vlak van de ziel, ofwel in  ons denken, voelen en willen.

Wanneer we met occulte krachten, die zonder meer opgeroepen en aangewend kunnen worden, lichamelijke ziekten bestrijden, dan kunnen de lichamelijke klachten wel verdwijnen, maar dan keren er andere klachten terug in de ziel of in de geest.

Eigenlijk zou ik dit het beste kunnen vergelijken met een beeld uit het boerenleven.
Als een boer ziet dat zijn koeien een bepaalde weide hebben afgegraasd, dan brengt hij ze over naar een andere weide, misschien wel helemaal uit het zicht van de eerste weide. Dat noemen we, in goed Nederlands 'verscharen'. De koeien zijn niet weg, maar alleen maar verschaard naar een andere plek.
Dat gebeurt er ook met de ziekte die langs occulte weg 'verdwijnt'. De klachten verdwijnen uit het lichaam, maar steken hun kop weer op in een andere 'weide', op een andere plaats en wel op het zielse vlak.
Vandaar dat ik tot de uitdrukking kom:
'De homeopathie is wel zogenaamd lichaamsvriendelijk, maar tevens ziels en geestelijk
onvriendelijk.'

 

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.