Woord en Geest volledige harmonie

Woord en Geest: volledige harmonie


Bij de schepping sprak God en het was er. Gods Geest en Zijn Woord zijn altijd in volle harmonie met elkaar. Nooit is de een in tegenspraak met deander of omgekeerd.

Als Gods Geest ziet dat het te donker is om iets te zien zegt zijn Woord: “Er zij licht” en er was licht.
En dat is onveranderlijk nog zo! God is de zelfde sinds die eerste dag en blijft de zelfde.

“Want God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de  kennis van de heerlijkheid van God, in het blikveld van Christus”
2 Korintiërs 4:6

Mensen, als God in die grote chaos (tohuwabohu) licht kon scheppen, dan kan hij dat zeker in de spanningen van ons hart…..maar wel in een open relatie met Christus. Zodat Hij bij elke opkomende stress of innerlijke zwakte en disharmonie zijn vrede kan geven door zijn Geest”
Door deze, door de Geest verwekte harmonie, functioneert ons endocrine systeen in harmonie. Hierdoor is er een stabiele en evenwichtige werking van al onze hormonen die op weer hun beurt al onze vitale levens processen aanstuurt. Ontspanning en innerlijke vrede die Gods Geest in onze geest uitstort , komt via onze geest in onze ziel, onze gedachten en gevoelens en doet zo zijn werk in ons lichaam via ons sympatisch en parasympatisch systeem.

Het is belangrijk in het oog te blijven houden:

  • Gods woord zonder zijn Geest is theologie, het werkt niets uit.
  • Geest zonder Gods Woord is occult het schaadt de mens alleen maar, zonder uitzondering.
  • Waar hulp gevraagd wordt van God, vertrouwend op zijn Woord, werkt de kracht van Zijn Geest altijd, zonder uitzondering.


“U zult kracht ontvangen als de Heilige Geest over U komt”
Handelingen 1:8

"Bidt en u zal gegeven worden…..hoeveel te meer zal Uw Vader de Heilige Geest geven aan hen die Hem daarom bidden."
Lucas 11:13


“Gods ogen doorlopen de gehele aarde om krachtig bij te staan wier haart volkomen op Hem gericht is”
2 Kronieken 16:9

Zoals de zon de hele aarde verlicht en ieder mens daarop verwarmt,  ieder die zich aan de zonnewarmte blootstelt, zo wil God een ieder ondersteunen, die zijn hart voor Hem opent.
De relatie met God is helend voor ieder mens die ‘wil wandelen in het licht’.
Maar dan moeten we wel onze ‘heilige huisjes’ verlaten vol    betweterij en   ‘wetweterij’.

 

 

          13         

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.