De vrede van God regeert

De vrede van God regeert

“Vrede op aarde in mensen van Gods welbehagen”

Lucas 2:14

De vrede in de mensen gaat van start als wij ons leven openstellen en overgeven aan Jezus en zo een Kind van God worden, doordat Jezus in ons hart geboren kan worden.
En dan,  als wij daar om vragen, kunnen we die diepe vrede ontvangen door zijn Geest. Deze vrede is sterker dan elke malende negatieve gedachte of angst of twijfel of wat dan ook in onze gedachten ‘rondspookt’.
En zo komt er dan van binnen uit een  diepe overwinning over elke stress.
Onze gedachten gaan dan niet meer met onze gevoelens aan de haal of omgekeerd. Het RAS komt tot een harmonieuze wisselwerking.
Deze vrede door de Heilige Geest zal onze gedachten en gevoelens “behoeden” of te wel bewaren voor de overheersing van onze gedachten over onze gevoelens of omgekeerd..


“Wat buigt gij u neder mijn  ziel (depressie?), wat ben je onrustig in mij (manie?) hoop op God, want ik zal Hem nog loven.” 
Psalm 42:6


Die vrede ontstrest door onze relatie met Jezus, Hij die ons zijn opstandings kracht geeft. En  deze vrede ontstrest   door onze relatie met Christus, Hij die ons vult met zijn Geest.
En deze overwinning over stress werkt direct in op  ons endokrine systeem , het geeft grote harmonie in al onze levens processen. Dat is nou hèt grote geheim van de ‘Grote smid’.

1e advies:
Laat deze vrede in je hart regeren. Regeren is niet alleen ‘de boven toon’ voeren,  maar ook gezag hebben, visie, hoop. En zo geeft deze vrede  dien overeenkomstige gevoelens. En dit werkt direct door op ons hele ‘zich welbevinden’ en zo ook op onze gezondheid.
2e advies:
Lees je Bijbel, en vooral het Nieuwe testament, en niet alleen met je verstand, maar laat het door werken in al je gedachten en gevoelens al de dagen van je leven en onder alle omstandigheden. Ik heb dertig jaar in ons huis in Groningen gewoond en kende zo iedere plek elke donkere hoek op zolder. Ik kende de voordeur en mijn vuilnisbak.

Laat zo ook het Woord ‘wonen’ en niet alleen als visite, een uurtje in de week op Zondagmorgen.Niet als huurder, in een speciale kamer die je er voor hebt afgestaan, en verder geen pottenkijkers!
Nee, geef het Woord álle ruimte’. Vier en twintig uur per dag en zeven dagen per week.
Laat het volop wonen in je hart en merk dan eens op hoe de vrede van God, die alle verstand te bovengaat alles doortrekken zal.
In mijn kinderjaren woonde ik in Groningen en daar zeiden we dan, als er iets heel ongelooflijk moois gebeurde: “Wat een verstand zeg!”

 

 

          12         

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.