Woord Geest

Woord + Geest

Nu wil ik nog èèn keer terugkomen op het samengaan van Woord en Geest.
Ik wil met een beeld uit het leven van elke dag voor u uitbeelden, drie manieren waarop de mensen met deze combinatie van Woord en Geest werkzaam zijn.
Om het belang van deze combinatie uit te beelden, gebruik ik het beeld van een stekker in een stopcontact. U ziet hiernaast drie mogelijkheden. Als we Woord en Geest vergelijken met de poten van een stekker, zien we de volgende drie mogelijkheden uitgebeeld in de tekening.

                1.    Woord zonder Geest.
Rationele woordverkondiging, zonder dat de Geest daarin doorwerkt, waarin alleen ons verstand min of meer bevredigd  wordt. Dit is een dode vrucht van de theologie (godgeleerdheid). Het is een lege dop die alleen maar voert tot o.a. religieus kerkbesef i.p.v. dat er opbouw komt in onze levende relatie met Jezus Christus. Onze levensvriend.
Vandaar ook dat, sinds 300 jaar na Christus, de boodschap dat God geneest, uit de prediking binnen de kerken is verdwenen. Dit feit vindt u overigens duidelijk beschreven in de kerkgeschiedenis.
Waar om dit gebeurde na het ‘concilie van Nicea’????? Toen werd, geheel ten onrechte overigens, de kinderdoop ingevoerd door de Rkkerk.

                2.    Geest zonder Woord.
Hier heb ik maar èèn woord voor over en wel: dit is occult. In deze tijd  waarin de waarde van het woord steeds meer onderschat wordt en de geest van de mens tòch blijft zoeken, zie je de hang naar  allerlei occulte aktiviteiten steeds meer toenemen
Satan is geest, naar zijn aard, maar door zijn afval van God is alles wat hij doet zonder Woord van God, en dus occult.
Even heel kort over het occultisme in het algemeen. Elders op de website vindt u uitgebreid meer informatie over dit onderwerp.
Satan breekt  bij de mens in met zijn kracht zonder dat u middels “zijn woord “ weet wat hij doet en waarom hij het doet. Om over de negatieve bijwerkingen in uw geest en uw ziel maar te zwijgen.
God woont in u met Zijn Woord en Geest. De satan, de grote tegenstander van God, daarentegen,  maakt van u een kraakpand. Hij wordt dan ook niet voor niets in Gods Woord genoemd  ‘de mensenmoordenaar ‘ in beginsel. En wij maar denken dat we middels het occultisme genezing kunnen ontvangen voor ons lichaam en onze ziel.

                3.    Woord + Geest werkt echt en veelzijdig.
Als u een complete stekker, dus een met twee stekkerpootjes,in het stopcontact steekt, kunt u vanalles doen met de energie die eruit komt. U kunt uw TV laten werken, uw kamerlampen, uw haardroger, en uw verwarming enz.. Net zo werkt Gods Geest op vele manieren in ons als we het Woord van God aannemen en ons openen voor de Geest van God!

 

 

          11         

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.