De ziel twee maal verkleefd

De ziel twee maal 'verkleefd'

Bij de vorige tekening heb ik de ziel beschreven als een brug tussen geest en lichaam.
Vanuit Gods Geest komen er alleen maar positieve werkingen op ons denken, ons voelen en ons willen. Bijvoorbeeld: als angst onze ziel onder druk zet, en dit ook negatief doorwerkt in ons lichaam (stress) en we bidden om vrede in ons hart, door Gods Geest, wijkt de angst met alle gevolgen van dien in ons lichaam.De Bijbel spreekt hier veelvuldig over:

“Vrees niet, want Ik ben met U; Zie niet angstig rond, want Ik ben Uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn heilrijke rechterhand.”
Jesaja 41:10

Deze ondersteuning werkt, zoals u ziet, heilrijk ! Oftewel genezingbrengend. Want de vrede of de rust in onze ziel werkt positief door op onze gezondheid. ( dabak – psychsomatisch).
Wat denkt u is dit een ‘geloofsovertuiging’ of een ‘geloofsbeleving’?
Ik wil nog een tekst geven, nu uit het Nieuwe Testament:

“En Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader die ons heeft liefgehad
(dat is nogal wat zeg )
en ons troost en goede hoop door zijn genade verleent heeft,
trooste uw harten, en make ze sterk in alle goed werk en woord.” 

2 Tessalonicenzen 2:16

Dat is een beleving, bij al het verdriet dat wij meemaken, en waarvan wij de gevolgen veelal ook in ons lichaam terugvinden.
Om vanuit het beeld van uw TV te spreken: “ Schakel hem in”. En je zult beeld ontvangen. Zo ook met uw geest. Open deze voor Gods Geest. En u zult kracht ontvangen en God beleven als uw zorgzame Vader. En Jezus Christus als uw Heelmeester.

“Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die u van God ontvangen hebt, en dat u niet van uzelf bent? Want u bent gekocht en betaalt. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.” 
1 Korintiers 6:19

Allereerst dit: Het huis waar ik in woon met mijn vrouw hebben we gekocht èn betaalt. Het is geen kraakpand. Zo woont Gods Geest in ons als wij dat toestaan. En de Here Jezus voor ons aan het kruis gegaan is. En zo ook voor ons heeft betaald.
God woont niet in een kraakpand. Hij breekt niet in. Hij woont in ons àls wij daarom vragen. En ons hart voor Hem openen. (Matteus 7:7, Lucas 11:11)

“Zie, Ik sta aan de deur,  en  klop. In dien iemand Mijn  stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. “
Openbaring 3: 20

Dit is voeding van de bovenste plank gezond voor lichaam, ziel en geest.

 

 

          10         

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.