God is Geest

God is Geest

Ik wil u allereerst op iets heel belangrijks wijzen. Of u dat nu weet of niet, een mens heeft een lichaam, een ziel èn een geest. In de komende lessen zal het aan u duidelijk worden met name wat u met uw geest kunt doen en waarvoor u die heeft, wat dit uitwerkt in uw ziel en lichaam.
En wat u met uw lichaam kan doen hoef ik u niet te vertellen. Alhoewel heel veel mensen  middels hun voedingspatroon met hun lichaam omgaan als iemand die met een benzinemotor dagelijks diesel tankt bij het pompstation. Wat u met uw ziel kunt doen, daar heeft u al een beter beeld van.
Maar wat u met uw geest kunt doen, is voor vele mensen totaal onbekend.
Stel u voor dat u in uw woonkamer de aller modernste Televisie hebt staan. Maar u weet niet  dat die TV daar is. Laat staan hoe u er mee om moet gaan. Gevolg: het beeldscherm blijft altijd duister. Geen beeld, geen informatie, geen beleving conclusie: TV werkt niet.
Net zo komt men door onwetendheid i.z. de geest tot de ‘conclusie’: God …is dood.

God doet in Zijn Woord er alles aan om de mens te confronteren met zijn eigen mogelijkheden. En hem te laten beleven dat hij een geest heeft. Zo kan een mens ook ontdekken dat God Geest is. Vele teksten spreken ervan wat er gebeurt als u zich in gebed openstelt voor Gods Geest.

“ U zult kracht ontvangen als Gods Geest over u komt” 
Handelingen 1:8

Nu is de grote vraag waarmee kan ik Gods Geest in ontvangen? En hoe kan die kracht doorwerken in ons lichaam? Als u nauwelijks weet dat u een geest hebt laat staan dat ooit ervaren hebt, hoe kunt u dan Gods Geest ontvangen? En dan Zijn kracht ervaren? Die u dan ook nog eens helpt, troost, inzicht geeft, genezing van uw lichaam en uw ziel bewerkt.
U ziet dat men dan al snel komt tot de ‘conclusie’ God is dood.

Laat ik een begin maken met u te vertellen over de functie van uw ziel in dit verband.
Met uw wil, die èèn van de 3 onderdelen is van uw ziel, kunt u uw geest richten op God en op Zijn Geest. Dat doet u door te bidden om hulp. Gods Geest komt dan via uw geest in uw ziel. En uw ziel heeft een zèèr  diep en veelzijdig contact met uw lichaam. Dit laatste contact is ook in de medische wereld bekend en benoemd. met de benaming: ‘psychosomatisch’.
De ziel functioneert eigenlijk als brug tussen onze geest en ons lichaam. Een woord als “pneuma somatisch” zou geheel op zijn plaats zijn maar is nog niet uitgevonden.
“Pneuma” is het griekse woord voor geest. Ik wil u daarover twee teksten geven.

“ Mijn ziel kleeft aan het stof, maak mij levend naar Uw Woord.
Psalm 119:25

Dit kleven is in het Hebreeuws: ‘dabak’, dit ‘verkleven’ is te vergelijken is met cellotape dat men vastplakt op b.v. een glasplaat, dit geeft ontelbare kleefpuntjes.

“ Mijn ziel is aan U verkleefd, (dabak) Uw rechterhand houdt mij vast.”
Psalm 63:9

 

 

          9         

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.