U geschiedt naar uw geloof

U geschiedt naar uw geloof

Ik wil meteen twee vragen aan u stellen:

  1. Wat is er belangrijker voor u, uw geloofsovertuiging of ……. Uw geloofsbeleving ?
  2. Welke van deze twee stelt  voor God het meeste voor, denkt u?

Als ik honger heb en mijn vrouw heeft een heerlijke maaltijd voor mij gekookt en ze laat me dat weten per telefoon, ben ik ervan overtuigd dat het een heerlijke maaltijd is.
Ik heb de juiste overtuiging, maar ik beleef er niks van, mijn honger blijft.
En zo is het met zoveel ‘geloof’. De overtuiging dat God  b.v. alles kan en van mij houdt, is geen geloof, maar een geloofsovertuiging. Pas als wij Gods Woord ervaren en we beleven dat Hij van ons houdt of ons helpt, hebben we een geloofsbeleving en daar wacht God op. Want Hij houdt ècht van u en mij. De Bijbel spreekt op vele plaatsen hierover:

“Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft.”
Romeinen 1:16

Dus voor ieder die gelooft wordt het evangelie een kracht tot behoud. Of te wel een kracht die bederf-werend werkt in ons leven tot en met onze laatste snik.
Dit is een beleving. Een kracht werkt anders is het geen kracht en dat beleven we. Altijd !

Ik wil hier nog een hele mooie tekst over geven. Die ervan spreekt dat we door gelovig gebed de kracht van Gods Geest kunnen ervaren:

“Daarom houd  ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Here Jezus en van uw liefde tot alle heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en openbaring om Hem recht te kennen: (relationeel)
verlichte ogen van uw hart, zodat gij weet welke hoop Zijn roeping wekt…. En hoe overweldigend groot Zijn kracht is aan ons die geloven. “
Efeze 1:15-19

Wanneer mensen in de evangeliën genezing zochten bij Jezus, kwamen er altijd  2 uitspraken waarmee Hij die mens aanspprak:

  1. “Wat wilt gij dat ik u doen zal?”
  2. “U geschiedt naar uw geloof.”

“ Ga heen, u geschiede naar uw geloof.” 
Matthéüs 8:13

Als u deze ontmoeting met Jezus leest zult u zien dat de man die om hulp komt, een voor hem onoplosbaar probleem aan Jezus voorlegt. Maar hij gelooft. Met zijn geest, dat Jezus kan helpen. En dat is veel meer dan dat hij in zijn verstand kon bedenken.

 

 

          8         

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.