Genezing door Woord en Geest

Genezing door Woord en Geest

Allereerst iets over de combinatie tussen Woord en Geest. Toen God de wereld schiep sprak Hij “Er zij licht”,  en er was licht.  Wat Hij sprak gebeurde omdat Zijn Woord verbonden was met Zijn Geest. En Zijn Geest is altijd kracht die werkt. Gods Woord zonder Geest is eigenlijk als een lege dop zonder kastanje.

Gods Geest zonder Woord dat neer kan dalen in een mensen hart, is als een ballon die zweeft boven de aarde zonder bestuurder. De Bijbel zegt voor het scheppingsverhaal: ”En de Geest Gods zweefde boven de wateren.” In feite was hier de situatie die er ook was toen Jezus op aarde kwam, waarvan gesproken werd: “En er was geen plaats voor Hem in de herberg.”
Daarom maakte God de mens,als kroon op zijn schepping, naar Zijn beeld, met lichaam, ziel en geest, zodat Hij er met Zijn Geest in kon wonen. Hij maakte de mens tot een tempel van Zijn Heilige Geest. Een ontmoetingsplaats: God – mens. Immanuel.  En dit niet alleen voor èèn uurtje tijdens de zondagmorgen dienst,  maar Gods Woord zegt:

“Ik ben met u al de dagen tot  aan de voleinding der wereld.” 
Matthéüs 28:20

“Of weet gij niet dat gij een tempel zijt van de Heilige Geest, indien de Geest Gods in u woont?” 
1 Korintiërs 6:19

Wonen in je eien huis doe je niet 1 uurtje per week, maar 7 dagen en nachten per week.
En Gods Geest zit niet stil in ons hart. Als wij Gods Woord aannemen en geloven en er naar willen leven, werkt Gods Geest in ons leven en verlicht Hij onze harten met troost of inzicht.

“En Hij die gesproken heeft licht schijne in het duister, heeft het doen schijnen in onze harten.” 
2 Korintiërs 4:6

Mensen, als God in die grote chaos van de schepping licht kon brengen, kan Hij dat zeker door Zijn Geest in mijn hart en in mijn problemen. En zo kunt u dan ook in Psalm 107 lezen waar 4 groepen mensen genoemd worden die in hun nood tot God roepen. En waar God precies aansluit met Zijn oplossing bij hun noden. En daarom deze tekst :

“Hij zond Zijn Woord en Hij genas hen.” 
Psalm 107:20

En dit schreef David in èèn van zijn  Psalmen. Maar weet u dat God zichzelf voorstelde als Heelmeester, die diep geïnteresseerd is in onze gezondheid en daar alles aan wil doen:

“ Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en doet wat recht is in Zijn ogen, en uw oor neigt tot Zijn geboden en al Zijn inzettingen onderhoudt, zal ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegt heb. Want Ik de Here, ben uw Heelmeester.” 
Exodus 15:26

          7         

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.