Ontmoeting tussen God en mens

Ontmoeting tussen God en mens

Een diepgaande ontmoeting tussen twee mensen is onmogelijk
zonder lichaam. En nog veel meer kunnen we zeggen; zonder geest is een diepgaande ontmoeting met God onmogelijk. Dit is ook de reden waarom zoveel religieus denken  zich in wettisch denken ontwikkelde.
In de tekening hiernaast ziet u een pijl van boven komend ontmoet de pijl die van onder komt. De ontmoeting tussen God en mens heb ik hiermee willen uitbeelden.
De ontmoeting is letterlijk het niet meer moeten. De ontzilting of de ontkrachting of de ontwaarding zijn allemaal woorden  die respectievelijk zeggen dat er geen zout meer is in de grond, of geen kracht meer is in gesproken woorden of geen waarde meer is in het geld.
In de omgang met God is alle moeten uitgesloten. We kiezen voor God. En God kiest voor ons. Hierover wil ik een aantal teksten geven.

“Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u mij tot bruid werven door gerechtigheid
en recht, door goedertierenheid en ontferming;
Ik zal u mij tot bruid werven door trouw en u zult de Here kennen.”

Hosea 2:18

Deze tekst spreekt van een hele diepe relatie tussen bruid en bruidegom. Die elkaar heel diep leren kennen.  Ik ben nu al 45 jaar getrouwd met mijn vrouw, maar ik heb haar niet leren kennen middels een biologie boek. Zo kunt u 45 jaar leven met God, maar u zult Hem nooit leren kennen uit een theologieboek. Het kennen is hier niet rationeel, wetenschappelijk, dogmatisch, maar het kennen is relationeel, vanuit de omgang met God. Middels de beleving van Zijn kracht, de kracht van de Heilige Geest, die uitwerkt in onze ziel en ons lichaam.

“ Want de ogen des Heren gaan over de hele aarde om krachtig bij te staan wier hart volkomen naar Hem uitgaat.”
2 Kronieken 16:9

Ziet u hier ook de hartsrelatie tussen God en mens waardoor een krachtige ondersteuning mogelijk is vanuit God? Deze ondersteuning geeft innerlijke rust en harmonie die diep doorwerkt in ons lichaam via het endocriene systeem (hier komen we natuurlijk uitvoerig op terug). Ik wil nog een tekst geven over die diepe ondersteuning die God wil geven.

“ Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God, Ik help u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. “
Jesaja 41:10

Waar angst en stress een diepe invloed heeft op onze gezondheid, spreekt deze tekst duidelijk dat we vrees en ook  angst af kunnen leggen en kunnen overwinnen door de kracht van God.

 

 

          6         

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.