Relatie God mens

Relatie 'God - mens'

Met deze tekening gaan we een stapje verder met wat de mens is, nl. lichaam, ziel en geest. Er komt nu een tweede wisselwerking in beeld. Namelijk de wisselwerking tussen God en mens. Deze wisselwerking is tussen de geest van de mens en de Geest van God. Deze wisselwerking werkt door in de ziel van de mens. Deze ziel gaan we nu heel concreet benoemen middels  zijn functioneren. Een ziel werkt  op drie punten. Namelijk ons denken, ons voelen en ons willen. Zo heeft God de mens gemaakt naar het beeld dat Hij Zich had voorgesteld.

“En God zei: Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis.
“En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij man en vrouw.”
Genesis 1:26,27

God is Geest en Hij wilde zo graag met Zijn schepping omgaan. En Daarom stelde Hij zich voor de mens een geest te geven. Zodat Hij met de mens heel diep contact kon hebben middels Zijn eigen Geest. De bijbel noemt dit de Heilige Geest.
Dit diepe contact tussen God en mens, deze vorm van geestelijke gemeenschap is de ‘gelijkenis’ die we met god hebben.
Bijvoorbeeld:  de snaren van een viool hebben een hele diepe overeenkomst met de klankkast van diezelfde viool. Er is een hele diepe wisselwerking tussen de snaren en de viool mogelijk. Spant men deze snaren echter op een gitaar dan is meteen de wisselwerking weg of te wel de gelijkenis tussen de snaar en de viool. En om nog een beeld uit de natuur te noemen, waarmee we dit woord ‘gelijkenis’ duidelijk kunnen maken:  twee konijntjes hebben gelijkenis, twee vlinders kunnen elkaar altijd volgen en hebben gelijkenis. Maar een konijntje kan niet een vlinder volgen, daar ontbreekt de ‘gelijkenis’.

“Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten, Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen bent U vertrouwt.  Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, U kent het volkomen; U omgeeft mij van achteren en van voren, en U legt Uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.”
Psalm 139: 1-6

Hier zien wij dat de omgang tussen God en mensen de bovenomschreven wisselwerking niet met het verstand te doorgronden is, of  te wel wetenschappelijk te formuleren is. Dit is dan ook de reden waarom de geest in alle psychologie boeken niet ter sprake komt. En u de pneumatologie tevergeefs zoekt onder de ‘geesteswetenschappen’.
Heel ons denken, voelen en willen kan dus door Gods Geest gericht, gesteund, gevormd, vernieuwd worden, wanneer we ons open stellen voor Gods Geest. En dit laatste doen we middels onze wil, middels de keuze die we maken.
Als we ons richten op God en openen voor Hem, kan Hij ons met Zijn Geest beïnvloeden.

 

 

          4         

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.