Gods kracht aan het werk

Gods kracht aan het werk...

“En God zei:Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis”
Genesis 1:26

God zelf maakte de mens, naar het beeld wat Hij er van had, zoals een architect een huis bouwt overeenkomstig het beeld, de voorstelling, die hij er van heeft.
Zeker als hij zelf daarin wil wonen, dan weet hij precies de wensen van hem en zijn vrouw.

Zo wilde God niet alleen omgaan met de mens zoals Hij omgaat met alle levende dieren. Hij wilde ook zelf in de mens wonen met zijn Geest. Daarom gaf Hij de mens een lichaam een ziel en óók een geest.

“Of weet U niet dat uw lichamen een tempel zijn van de Heilige Geest, die in U woont” 
1 Corinthiërs 3:16

Wie kan er nu beter het onderhoud van zijn woning verzorgen dan de architect zelf.
Zo kon God  de hele natuur van bouwmaterialen voorzien, zoals o.a. kruiden, water, lucht,
om het lichaam, zijn tempel, ons lichaam, te onderhouden en te genezen.
Maar ook de ziel en de geest delen mee in deze enorme verzorging van de almachtige Architect.
En daar gaf God zijn Geest voor.

Ons lichaam is een woning voor God en geen kraakpand. Hij komt in ons wonen op ons verzoek (1). Maar dan wil hij ons ook bij het ‘grootonderhoud’ helpen, weer als we Hem om die hulp vragen.(1).

“want Ik de Here ben Uw heelmeester”

Exodus 15:26

“En Hij, de God van de vrede,heilige u geheel en al,en geheel uw geest, ziel en lichaam,
moge bij de komst van onze Heere Jezus christus onberispelijk bewaard blijken te zijn.
Die u roept is getrouw, Hij zal het ook doen.”

1 Thessalonicenzen 5:23

 

 

 

          2         

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.