Een eerste opening

Een eerste opening

"Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast bent, en ik zal U rust geven."
Matthéüs 11:28

Vermoeidheid, belast zijn, stress ervaren,
allemaal oorzaken voor het feit dat je niet lekker in je vel zit.
Spreekt hier een apotheker, een drogist soms, die zijn
kalmerende
middelen wil promoten?
Toon Hermans zong ooit eens zoiets van:
”Alle mensen zijn zo moe, moe is moe, pa is moe,
iedereen is moe…..de blijheid komt uit flesjes,
de energie zit in een pil, mens waar moet het naar toe”

Kalmerende middelen, eventueel slaap middelen, of juist pepmiddelen…allen hebben ze één ding gemeen, ze bestrijden de symptomen maar de oorzaak van de onrust niet.

“De Geest des Heren Heeren is op mij,omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden

 • om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen,
 • om te verbinden gebrokenen van hart,
 • om voor gevangenen vrijlating uit te roepen
 • en voor gebondenen opening van de gevangenis
 • om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren.”  Jesaja 61:1-2

Hier zien we allereerst dat de oorzaken worden aangepakt in de geest van de mens, door de kracht van de Geest van God. En de zalving van de Heilige Geest kunnen we beslist niet bij een apotheek verkrijgen of bij het ziekenfonds declareren.

Ik wil alvast enkele  dingen tegenover elkaar zetten om u te laten zien waarvoor u kunt kiezen::

 • vermoeidheid, stress,…………………….rust.
 • verdriet en negatieve gedachten…………blijde boodschap
 • hoogmoed, gesloten zijn…………………ootmoed, ontvankelijk
 • gevangen zijn in problemen……………..vrijkomen van de blokkades die je afremmen
 • gebonden of verslaafd zijn aan iets………loskomen, bevrijding ervaren

Reden te over om stil te staan bij het feit dat een mens een geest heeft, die op zijn ziel inwerkt  en zo ook een diepe inwerking heeft op onze lichamelijke gesteldheid, ons welbevinden en dus onze gezondheid.

En dat allemaal doordat we een diep contact met Gods Geest kunnen hebben. We hoeven er ons niet voor in te spannen of enorme geldbedragen te storten.

 • Gods Geest geeft genezing als u er omvraagt, eenvoudig weg en zonder verwijt

"Bidt en u zal gegeven worden…. Hoeveel temeer zal Uw Vader in de hemel zijn Geest geven aan hen die Hem daarom bidden."
Lucas 11:9-13

                              1         

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.