7 Orgaanklok

7. De orgaanklok

Tot slot: de orgaanklok

Volgens de leer van de acupunctuur circuleert de ‘levensenergie’ van de mens in het lichaam in een 24-uurs-ritme  door de 12 meridianen.
De zes yin- en zes yangmeridianen worden  weer ‘aangestuurd’ door een ‘orgaanklok’ , de 2-urige maximaal-cyclus van iedere meridiaan.
Dit zou dan weer overeenkomen met  12 verschillende hartslagen die in de acupunctuur de grondslag is van de Chinese polsslagdiagnose.
Deze polsslagdiagnose berust geheel op een vanuit de kosmos aangestuurd energetisch ‘verschijnsel’.
Hier komt de heldergevoeligheid van de paranormaal begaafde acupuncturist wel heel duidelijk aan het licht!
Door deze orgaanklok-theorieën  onttrekt de acupunctuur zich ten enenmale aan elk van de vier criteria, die de medische wereld aan de geneeskunde stelt.

De mens volledig gedetermineerd en aan alle kanten aan banden gelegd en ingeklemd in een uit de kosmos aangestuurde energiestructuur, ga er maar aan staan!

God vertelt in zijn Woord dat het lichaam van de mens een tempel is van de heilige Geest, die de mens tot volle vrijheid en harmonie wil brengen, als hij daar om vraagt.

Gezien de enorme misleidende propaganda die voor al dergelijke occulte praktijken gevoerd wordt, is het van het grootste belang dat wij, als getuigen van Jezus Christus, stelling nemen en de mensen op veel gestelde vragen een antwoord kunnen geven betreffende de achtergronden en de geestelijke aspecten van deze paranormale activiteiten.

De Bijbel informeert en adviseert ons in deze op glasheldere wijze:

''Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook,
want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren,
de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft
tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet,
om aan zich te laten zien,dat hij een god is.' (2 Tes. 2:3,4)

Diens komst is overeenkomstig de werkwijze van de satan
 met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen,
en met allerlei verlokkende ongerechtigheid,
voor hen, die verloren gaan, omdat ze de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben,
waardoor zij hadden kunnen behouden worden. (2 Tes. 2:9-10)

 

        

 

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.