4 Woord en Geest in werking

4. Woord en Geest in werking

Eigen keuze
In tegenstelling tot elk occult handelen werkt de heilige Geest na persoonlijk gebed. Dus als u zichzelf bewust openstelt voor de kracht van de heilige Geest. Deze werkt dan op grond van Gods Woord en de beloften daarin aan u gegeven, als u er gelovig om bidt.

'Bidt en u zal gegeven worden' (Matt. 7:7vv)

Logisch dat de Bijbel ons dan ook adviseert, om het Woord van God  ruim baan te geven in onze gedachten en het diep in ons hart op te nemen.

'Het Woord van God wone rijkelijk in u (...). En al wat u doet (dus zeker bij het zoeken van genezing) met woord of werk, doet het alles in de naam van de Here Jezus, God, de Vader, dankende door Hem.' (Kol. 3:16,17)

 

'En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont,
dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden heeft opgewekt,
ook uw sterfelijke lichamen levend maken
door zijn Geest, die in u woont.'
(Rom.8:11)


  'Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont.
(1Kor. 6:19)


Dat is duidelijke taal waar niets verborgens aan is, niets waar je ‘paranormaal begaafd' voor behoeft te zijn. Maar ook niets wat zich onttrekt aan je eigen keuze en beslissing.
God woont niet in een ‘kraakpand’ maar komt altijd op uitnodiging in u.

'Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.
Indien iemand naar mijn stem hoort
en de deur opent,
 Ik zal bij hem binnenkomen
en maaltijd met hem houden en hij met Mij'.
(Op. 3:20)

 

        

 

 


 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.