1 Tempel of prikkaart

1. Acupunctuur: Tempel of prikkaart


Het begrip acupunctuur is, zoals u ziet, opgebouwd uit de twee woorden: 'acu' en 'punctuur' die letterlijk betekenen: naald en prikken.
De oorsprong van de moderne acupunctuur (a.p.) ligt in de oude filosofieën van het taoïsme.
Het taoïsme ontstond  in de 4e en 3e eeuw voor Christus en berust op de metafysica van de ‘School der waarzeggers’, waarin ascese  tot zelfsuggestie een grote rol speelden.

Volgens de overgeleverde Chinese theorie zijn er twee fundamentele uitgangspunten:
1. De werking van de onzichtbare levensenergie, ofwel Chi, die voor het ontstaan en de ontwikkeling van elke levensvorm noodzakelijk is.
2. Geheimzinnige ‘meridianen’, onzichtbare kanalen onder de huid waarlangs deze Chi, de levensenergie, naar alle lichaamsdelen getransporteerd wordt.

Ook hier is, zoals bij yoga, het lichaam gedurende de ‘behandeling’ een medium en wordt de geest van de mens, door de concentratie (ook hypnose-effecten) tijdens de behandeling in contact gebracht met de geestenwereld, die de Chi stromen in het lichaam reguleren.

Ook hier de grondwet uit de onzichtbare wereld die we ook stelden  bij de yoga:
Er werkt geen onzichtbare kracht (‘kosmische kracht') zonder de geestenwereld daarachter.


Acupressuur.

Dit is een variantbehandeling waarbij men geen gebruik maakt van naalden, maar de acupunctuurpunten op de meridianen worden gestimuleerd door er op te drukken.
Als we dan bedenken dat er meer dan 900 ‘prik of druk punten’ ‘gehanteerd’ kunnen worden en dit ook bij iedere patiënt weer verschilt en bovendien de meridiaankaarten en drukpuntoverzichten bij  elke acupuncturist verschillen, begrijpt u de gedachte aan de ‘heldergevoeligheid' bij de behandelend  ‘geneesheer’.
  

        

 

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.